uppdaterat torsdag 18 juli

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga driftstörningar för tillfället...

Visselblåsarfunktion

Jenny Brandt Grönberg

Visselblåsarfunktionen finns till för att du ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden i vår organisation utan att behöva berätta vem du är.

Visselblåsarfunktionen finns till för att du ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden i vår organisation utan att behöva berätta vem du är.

Arbetsgivaren får enligt lag inte ta reda på vem som lämnat in visselblåsningen eller bestraffa en visselblåsare.

Vem kan visselblåsa?

Utöver anställda på Österlen VA omfattas flera andra. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra som i arbetsrelaterat sammanhang tagit del av information om missförhållanden på Österlen VA.

Vad kan du visselblåsa om?

Det ska finnas ett allmänintresse av att det du visselblåser om, kommer fram.

Exempel:

  • överträdelser av lagar och föreskrifter,
  • korruption och mutor,
  • ekonomisk brottslighet,
  • missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier.

Information som rör din arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande ska inte rapporteras genom tjänsten.

Du behöver inte ha bevis för att din rapport är sann utan det är tillräckligt att du är i god tro kring dina farhågor. Rapporteringen får dock inte basera sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information.

Klicka här för att komma till visselblåsartjänsten.