uppdaterat torsdag 18 juli

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga driftstörningar för tillfället...

Vatten vid kris

Vad gör jag om det blir vattenkris?

Att ha tillgång till rent vatten är en av de viktigaste förutsättningarna vid en kris. Det kan ske avbrott i den ordinarie vattenförsörjningen så därför är det bra om du har tillgång till reservvatten i hemmet. Med några dunkar, påfyllda pet-flaskor i frysen och möjlighet till att koka vatten så kommer du långt i din hemberedskap.

Om kommunen inte alls kan leverera vatten försöker vi att så snart som möjligt placera ut vattentankar och du får hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder. I en nödsituation beräknas 3–5 liter behövas per person och dag för dryck och matlagning. Vattentankarna ställs i de områden där behovet är störst. Vid ett mycket stort och omfattande avbrott är det inte säkert att du kan räkna med vattentankar. I en sådan situation kan du behöva hämta vatten från vattendrag eller naturliga källor. Koka alltid vatten som du har hämtat ute om du inte är säker på vattnets kvalitet.

Tips vid en vattenkris

  • Reningstabletter eller filter som renar vatten från naturen kan vara bra att ha till hands i ett krisläge.
  • Det kan också hända att vattnet i kranen har blivit förorenat och då måste du koka det. Om vattnet kan renas med hjälp av kokning är det inte alltid självklart att kommunen ställer ut vattentankar.
  • Se till att du har lämpliga kärl för att hämta dricksvatten i (t.ex. rena dunkar eller stora pet-flaskor).
  • Om vattnet i kranen blivit förorenat ska du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck.
  • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ska du inte använda rent dricksvatten om det råder vattenkris. Hämta i stället vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.
  • Undersök i förväg om du har grannar med egen brunn eller vattendrag i närheten. Djur kan ofta dricka vatten direkt från vattendrag.

Mer information om hemberedskap vid vattenkris finns på www.krisinformation.se.