uppdaterat torsdag 23 maj

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85
1

Begränsad framkomlighet i Gröstorp, 22/5-24/5

På grund av ett ledningsarbete från 2024-05-22 till 2024-05-26 kommer det vara begränsad framkomlighet och vissa tider kommer vägen vara helt avstängd vid Impevägen 11 i Gröstorp .

De boende på Imepvägen 11-22 ombeds köra ut sina bilar och parkera dem på annan plats under tiden arbetet pågår.

För att kunna utföra ledningsarbetet kommer det att behövas sprängas. Tiden för sprängningen är inte satt än. Mest troligt kommer det att ske under torsdagen eller fredagen.

Tack för din förståelse.


Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.

https://osterlenva.se/kundservice

Simrishamn kundtjänst
2

Begränsad framkomlighet i Vik

Ledningar för dricksvatten och spillvatten ska bytas ut på och omkring Norra Äppelrosvägen och trafiken behöver därför ledas om under veckorna 19-25. Under projektet kommer vi att behöva stänga av vattnet tillfälligt. Mer information kommer när vi vet exakt tidplan för avstängningen. Arbetet utförs av Svevia.


Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.

https://osterlenva.se/kundservice

Simrishamn kundtjänst

Vatten från Ystad säkrar dricksvattnet

En ledning på totalt 7,5 km ska koppla samman rörnätet över kommungränsen Ystad-Simrishamn och därmed säkra dricksvattenförsörjningen i de södra delarna av Simrishamns kommun. Projektet drivs i egen regi i samverkan med Ystads kommun.

Arbetet med att komplettera dricksvattenförsörjningen i södra delarna av Simrishamns kommun är påbörjat och enligt plan ska ledningen tas i drift och vattnet kopplas på vintern 2023. En tryggad vattenförsörjning är en förutsättning för att en kommun ska kunna växa och utvecklas.

– När ledningen är tagen i bruk och vattnet inkopplat så kommer vattenförsörjningen i de södra delarna av kommunen att vara tryggad, även under den intensiva turistsäsongen. Det här blir en viktig milstolpe i vårt långsiktiga arbete med att komplettera vattenförsörjningen i Simrishamns kommun med vatten från grannkommuner, säger Anand Andersson, projektsamordnare på Österlen VA.

Halvvägs mellan Simrishamn och Ystad.

Halvvägs mellan Simrishamn och Ystad.

2022 genomfördes ett liknande arbete mellan Brösarp och Kivik då man drev och byggde i egen regi med mycket bra resultat. Samma koncept kommer att användas i detta projekt, men även i framtiden.

– I Brösarp-Kiviksprojektet hade vi mycket bra framdrift genom hela processen. Med egen personal och maskiner kan vi leverera en hög kvalitet till bra pris för kommunens VA-abonnenter. Som en bonus behåller vi en hög kompetens inom bolaget och kan därmed visa att vi är en VA-aktör att räkna med. Dessutom finns det flera kommande projekt där vårt arbetssätt lämpar sig väl. Projekt som detta är ett bevis på hög politisk ambition och styrka i att samarbeta över kommungränserna, vilket kommer bli allt viktigare i framtiden, säger Anand Andersson.

Milstolpe i långsiktigt arbete

På Simrishamns kommun ser man anslutningen till Ystad som en viktig milstolpe i arbetet med att säkra vattenförsörjningen året runt.

– Det har varit ett mödosamt och långsiktigt arbete som nu ger resultat. Simrishamns kommun jobbar tillsammans med sina grannkommuner för att utveckla och förbättra VA med sikte på ett miljömässigt cirkulärt hållbart VA-system, säger Carl-Göran Svensson, ordförande i samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun.

I takt med att ledningsnätet byggs ut och att tillgången till dricksvatten ökar är det viktigt att påminna om att vi fortsatt ska använda det klokt.

Aktuellt