uppdaterat onsdag 14 apr kl 09.49 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar dagtid
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-67 90 80
040-67 90 85

Vattenavstängning i Gärsnäs

Simrishamn - Malmövägen
- 2021-04-14 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Malmövägen i Gärsnäs stänger vi av vattnet för boende på Malmövägen 23-36 den 14/4 kl. 08:00 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 


Vattenavstängning i Haväng den 14/4

Simrishamn - Havängs sommarby
- 2021-04-14 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Spitsalundsvägen i Havängs sommarby stänger vi av vattnet för boende på Spitsalundsvägen och Klammersbäcksvägen 22 den 14/4 kl. 12:30 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Spisalundsvägen kommer även att vara avstängd under hela dagen på grund av detta arbete. 

Information om vår SMS-tjänst finn under Kundservice. 

Ökad vattenförbrukning

Simrishamn - Havängs sommarby och Ravlunda

Vi har sett en ökad förbrukning av vatten i och kring Havängs sommarby och Ravlunda by. Vi ber fastighetsägare i området att kontrollera sina VA-anläggningar för eventuell vattenläcka.

Var uppmärksam på susande ljud i vattenledningar. Du ska meddela om du upplever sänkt vattentryck. Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.

SMS har skickats till boende i området. Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 

Vägavstängning vecka 9-16

Simrishamn - Kyhlsvägen, Skillinge

På grund av ett större VA-arbete kommer Kyhlsvägen i Skillinge vara avstäng från och med v 9 till och med v 16.Under arbetets gång kan det förekomma tillfälliga avbrott i vattentillförseln för boende på Kyhlsvägen 3, 5, 7. 

Provning av huvudventiler

Simrishamnns stad
2021-01-01 12:44 - 2021-05-31 12:45

Under vintern och våren 2021 kommer Österlen VA att kontrollera att samtliga huvudventiler fungerar i Simrishamns stad. När detta arbetet utförs kan de boende tillfälligt märka att dricksvattnet försvinner, ett lägre vattentryck eller att dricksvattnet kan vara något missfärgat.


Under veckorna 7-11 kommer området mellan Christan IV's väg, Tumatorpsvägen Storgatan, Stortorget och järnvägen att påverkas av tillfälliga avbrott i vattentillförseln. 

Information har skickats i SMS till de som berörs av arbetet. Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 

Vad är du på jakt efter?

Vatten

Det livsviktiga vattnet

Vatten är vår viktigaste naturtillgång och livsmedel. Det är vår gemensamma uppgift att skydda vårt dricksvatten så att vi idag men också kommande generationer ska kunna dricka ett hälsosamt och rent dricksvatten. Varje dag arbetar vi för att säkra att vi har tillgång till goda volymer av fortsatt välmående dricksvatten i framtiden.

Kvalitetskontrollerat vatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi på Österlen VA kontrollerar dricksvattnet regelbundet genom att göra mikrobiologiska och kemiska analyser vid flera tillfällen i reningsprocessen. Först innan vattnet kommer till vattenverket, sedan när det går ut från vattenverket och tillslut hemma hos våra abonnenter och kunder.

Våra vattenskyddsområden

Vårt dricksvatten kommer ifrån ett så kallat vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet är ett geografiskt avgränsat område varifrån vi hämtar vatten som vi renar till dricksvatten. Du som bor, äger en fastighet eller bedriver en verksamhet inom ett vattenskyddsområde har skyldighet att följa skyddsföreskrifterna som finns. Om du undrar vad som gäller för just ditt område är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.