uppdaterat fredag 3 feb Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vattenavstängning - Onslunda

Tomelilla - Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregränd
2023-02-06 07:00 - 2023-02-06 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Lantmannavägen stänger vi av vattnet för boende på Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregrändden 6/2 kl. 07:00 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Vad är du på jakt efter?

Publicerad måndag 28 november 2022

Viktiga VA-ledningar förnyas i Tomelilla

Flera viktiga huvudledningar har under året bytts ut i Tomelilla. I samband med det senaste projektet har stamledningarna till reningsverket Rosendal förnyats, där stora delar av centralortens avloppsvatten rinner dygnet runt.

Gamla och slitna VA-ledningar ökar risk för ras men innebär också att inläckande vatten blir en onödig belastning på reningsverket. I Tomelilla har flera projekt genomförts för att trygga spillvattenhanteringen genom att förnya ledningar från insidan, med så kallad relining.


- Ras och skador på så viktiga ledningar som till Rosendal kan få stora konsekvenser för hela kommunen, därför är det viktigt att dessa kontinuerligt undersöks och förnyas om det finns behov. Stora delar av centralortens avloppsvatten rinner i dessa ledningar, slitaget är stort och betongrören var i dåligt skick, säger Anand Andersson, projektledare på Österlen VA.


Kontaktperson

Anand Andersson, projektledare

0417-777844
anand.andersson@osterlenva.se

Stora risker med ras

Näst på tur är en större avloppsledning som förbinder Tryde med Tomelilla.


- Innan året är slut ska ledningen längs högtrafikerade Malmövägen förnyas. Det är en viktigt stamledning som har rasat flera gånger och är väldigt dåligt skick. Vi behöver även uppdatera pumpstationer och mindre ledningar inne i Tryde som en följd av projektet.


Tekniken med relining är både tidsbesparande och bra för miljön jämfört med vanlig grävning och innebär att man för in nytt innerfoder som har en livslängd på drygt 100 år. Även flera brunnar har renoverats och försetts med nya låsbara lock för att förhindra skadegörelse.


- Tidigare har man lyft på lock och slängt ner allt från lastpallar till grenar och sedan inte lagt tillbaka locket, vilket är en fara för omgivningen. Men det problemet är också borta nu. En bonus är att vi helt har eliminerat inläckage av grundvatten som annars blir en onödig belastning på reningsverket, säger Anand.


Det kontinuerliga arbetet med att säkra upp och förnya viktiga ledningssträckor kommer att fortsätta i både Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Relining innebär att man för in nytt innerfoder i ledningen, istället för att gräva och lägga helt nya ledningar.