uppdaterat fredag 2 dec kl 10.42 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Begränsad framkomlighet på Råvägen

Simrishamn - Brantevik
2022-12-05 07:00 - 2022-12-08 16:00

På grund av ett VA-arbete stängs Råvägen av för genomfart i höjd med adressen Råvägen 22, tiden för arbetet och avstängningen beräknas pågå perioden 5 december – 8 december. 

Tack för visad hänsyn!

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Spolning av dricksvattenledningar

Simrishamn
2022-12-01 12:47 - 2023-02-28 12:47

Från mitten av december 2022 till och med februari 2023 (med uppehåll för jul-, nyårs och trettonhelgen) kommer Svapipe att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Brantevik, Simris, Skillinge, Gröstorp, Gladsax och Baskemölla. Spolningen görs för att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. I samband med spolningarna kan fastigheter i området och närområdet få missfärgat vatten. Missfärgningar är inte farligt, men man ska inte dricka eller använda kraftigt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbetet för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toaletten förrän samtliga kranar är renspolade då det kan leda till igensättning av filter och ventiler. 

Spolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!


Vad är du på jakt efter?

Publicerad onsdag 19 oktober 2022

Vatten från Ystad säkrar dricksvattnet

En ledning på totalt 7,5 km ska koppla samman rörnätet över kommungränsen Ystad-Simrishamn och därmed säkra dricksvattenförsörjningen i de södra delarna av Simrishamns kommun. Projektet drivs i egen regi i samverkan med Ystads kommun.

Arbetet med att komplettera dricksvattenförsörjningen i södra delarna av Simrishamns kommun är påbörjat och enligt plan ska ledningen tas i drift och vattnet kopplas på vintern 2023. En tryggad vattenförsörjning är en förutsättning för att en kommun ska kunna växa och utvecklas.


- När ledningen är tagen i bruk och vattnet inkopplat så kommer vattenförsörjningen i de södra delarna av kommunen att vara tryggad, även under den intensiva turistsäsongen. Det här blir en viktig milstolpe i vårt långsiktiga arbete med att komplettera vattenförsörjningen i Simrishamns kommun med vatten från grannkommuner, säger Anand Andersson, projektsamordnare på Österlen VA.

Halvvägs mellan Simrishamn och Ystad.

Kontaktperson

Anand Andersson, projektsamordnare, 0734-66 78 44

Tidigare i år genomfördes ett liknande arbete mellan Brösarp och Kivik då man drev och byggde i egen regi med mycket bra resultat. Samma koncept kommer att användas i detta projekt, men även i framtiden.


- I Brösarp-Kiviksprojektet hade vi mycket bra framdrift genom hela processen. Med egen personal och maskiner kan vi leverera en hög kvalitet till bra pris för kommunens VA-abonnenter. Som en bonus behåller vi en hög kompetens inom bolaget och kan därmed visa att vi är en VA-aktör att räkna med. Dessutom finns det flera kommande projekt där vårt arbetssätt lämpar sig väl. Projekt som detta är ett bevis på hög politisk ambition och styrka i att samarbeta över kommungränserna, vilket kommer bli allt viktigare i framtiden, säger Anand Andersson.


Milstolpe i långsiktigt arbete

På Simrishamns kommun ser man anslutningen till Ystad som en viktig milstolpe i arbetet med att säkra vattenförsörjningen året runt.


- Det har varit ett mödosamt och långsiktigt arbete som nu ger resultat. Simrishamns kommun jobbar tillsammans med sina grannkommuner för att utveckla och förbättra VA med sikte på ett miljömässigt cirkulärt hållbart VA-system, säger Carl-Göran Svensson, ordförande i samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun.


I takt med att ledningsnätet byggs ut och att tillgången till dricksvatten ökar är det viktigt att påminna om att vi fortsatt ska använda det klokt.