uppdaterat fredag 3 feb Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vattenavstängning - Onslunda

Tomelilla - Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregränd
2023-02-06 07:00 - 2023-02-06 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Lantmannavägen stänger vi av vattnet för boende på Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregrändden 6/2 kl. 07:00 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Vad är du på jakt efter?

Publicerad onsdag 14 december 2022

Stort projekt i Haväng säkrar avloppsvattnet och miljön

Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och samtidigt få nya vattenledningar. Målet är att säkerställa att föroreningar från spillvattnet inte hamnar i naturen och att hushållen får en framtidssäkrad avloppshantering.

Cirka 160 hushåll i Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala spillvattennätet. Samtidigt byts befintliga vattenledningar ut till ett nytt ledningsnät. Projektet, som sträcker sig fram till 2026, innebär att hushållen i området garanteras en framtidssäkrad rening av sitt spillvatten och att mark- och grundvatten inte riskerar att förorenas.


- Även om området är gammalt så får vi hantera det som ett helt nytt område eftersom det saknas ledningar idag. Det är extra spännande att vi bygger det i egen regi med egen personal. Väger man in alla planerade åtgärder på befintliga ledningar i Ravlunda och Kivik, som har en koppling till Haväng, så är det verkligen ett stort projekt, säger Anand Andersson, projektsamordnare på Österlen VA.

Haväng

Foto: Karl Hedin/Unsplash

Färdigt för anslutning 2026

Österlen VA har arbetat med förprojektering sedan 2020 och är nu i gång med detaljprojektering. Grävstart blir hösten 2023 och hushållen ska enligt plan vara anslutna vid årsskiftet 2025-2026.


- Vi har en bra dialog med styrelsen för Havängs sommarby och har redan haft kontakt med flera boende och markägare i området. För oss är det viktigt att ha en kontinuerlig och god dialog med de boende. Det underlättar både för den enskilde och för projektet som helhet, säger Anand Andersson.


Verksamhetsområde efter politiskt beslut

Bakgrunden till projektet är ett politiskt beslut från 2019 då området blev ett så kallat verksamhetsområde för avlopp, vilket innebär att kommunen är skyldiga att ordna system för spill- och dagvatten i området. Kommunalt vatten har funnits sedan tidigare.


- Havängs sommarby ligger inom ett mycket känt och värdefullt naturområde och dessa insatser ligger helt i linje med Simrishamns hållbarhetspolicy och de krav som länsstyrelsen har på området. Det blir en viktig insats för både miljö och för de boende där, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun.