uppdaterat fredag 3 feb Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vattenavstängning - Onslunda

Tomelilla - Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregränd
2023-02-06 07:00 - 2023-02-06 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Lantmannavägen stänger vi av vattnet för boende på Lantmannavägen 54-69 och Pliggaregrändden 6/2 kl. 07:00 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Vad är du på jakt efter?

Publicerad torsdag 19 maj 2022

Vad är hållbar vattenanvändning

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och du kan ha upplevt svårigheter kring vattenförsörjningen. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Att spara på vatten och att använda vatten hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Klimatförändring påverkar tillgången till dricksvatten

Framöver kan vi räkna med varmare somrar och blötare vintrar. Vi måste också vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Perioden när träd slår ut, gräsmattor växer och blommor frodas tar de upp mycket vatten, och regnet som kommer sugs upp av växtligheten. En längre växtsäsong innebär att den mängd regnvatten som skulle silas ner i marken och bilda grundvatten i stället minskar.

Många delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter. Om alla i Sverige skulle minska sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag skulle vi tillsammans spara flera miljoner liter vatten.


Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer också allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsviktigt livsmedel. Alla måste värna om vattnet, både vad vi släpper ut i vattnet när vi till exempel väljer att tvätta bilen hemma på uppfarten eller på gatan, och hur vi använder vattnet som kommer i kranen, till exempel att låta kranen stå och rinna. Varenda droppe räknas.


Vad kan du göra?

Under Corona-pandemin har många fastighetsägare bland annat satsat på att investera i en pool eller ett spabad. Det har resulterat i att dricksvatten används på ett sätt som vare sig är hållbart eller tänkt när ledningssystemen anlades. Nio månader om året räcker vattnet utmärkt trots att vi blivit fler invånare i regionen. Det är när du vattnar din gräsmatta och fyller poolen under sommarmånaderna som det påverkar som mest och här kan du bidra med en hållbar vattenanvändning.


Läs mer om hållbar vattenanvändning här.

I Sverige använder vi över 140 liter vatten per person och dygn. Tillsammans kan vi spara många, många liter, för en mer hållbar vattenanvändning.