uppdaterat tisdag 26 sep Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vattenavstängning i Onslunda

Tomelilla kommun - Delar av Stationsvägen och Solvägen
2023-09-27 08:00 - 2023-09-27 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Stationsvägen i Onslunda stänger Österlen VA av vattnet för boende på delar av Stationsvägen och Solvägen 2023/09/27 kl. 08:00 till 16:00. Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. Tack för din förståelse. osterlenva.se

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Vad är du på jakt efter?

Avgifter

Vi behöver ta ut vissa avgifter för att kunna se till att du alltid har rent vatten i kranen och att ditt spillvatten blir omhändertaget på ett säkert sätt.

De VA-avgifter du betalar går direkt till våra kostnader för kommunalt vatten och avlopp. Vår VA-verksamhet får inte gå med vinst, alltså är avgifterna uträknade för att täcka de årliga kostnaderna vi har för drift och underhåll.

Varför är avgifterna olika mellan kommuner?

Varje kommun tar beslut om sina avgifter. Därför varierar avgifterna utifrån de förutsättningar som din kommun har. I Simrishamn finns en högre andel fritidsboenden som inte använder vatten året runt och då behöver den fasta avgiften vara högre än den rörliga för att täcka kostnaderna. Tomelilla kommun har valt att ha en högre del rörlig avgift. Längst ner på sidan hittar ni respektive kommuns VA-taxa.

Kan pengar jag betalar där jag bor användas i den andra kommunen?

Nej, enligt lagen om allmänna vattentjänster får avgifterna du betalar i en kommun endast användas där. I samarbetet mellan Tomelilla och Simrishamn som Österlen VA tar hand om finns en del gemensamma kostnader som vi måste täcka. Det gör vi genom att dela upp kostnaderna baserat på hur många abonnenter som finns i respektive kommun för att fördela våra medel rättvist mellan kommunerna.

Brukningsavgifter per kommun

Avgifterna du betalar består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift som baseras på hur mycket vatten du använder.

Fast avgift  /år*
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
4 164 kr
1 598 kr
Enbart spillvatten
4 164 kr
2 396 kr
Vatten och spillvatten
5 551 kr
3 994 kr

*Fast avgift avser en normalvilla

Rörlig avgift  /
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
19.19 kr
15.84 kr
Enbart spillvatten
19.19 kr
23.75 kr
Vatten och spillvatten
25.59 kr
39.59 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften blir olika beroende på vilken slags fastighet du ska ansluta och om den ligger i kommunens verksamhetsområde eller inte. Om du köper ett hus som redan är anslutet till kommunalt vatten och avlopp betalar du ingen ny anläggningsavgift. Om du däremot skulle bygga ut eller göra större förändringar i din fastighet kan du behöva betala en tillkommande avgift.


VA-taxa

VA-taxa Simrishamn 2023-07-01.pdf

VA-taxa 2023 Tomelilla.pdf


Lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift

Lägenhetsavgiften (bostadsenhetsavgiften) finns för att avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.


Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Storleken på avgiften baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten.


Alla villor och fritidshus betalar normalt en lägenhetsavgift oavsett storleken på villan. Finns det till exempel en lägenhet eller ett gästhus på fastigheten som har kök, toalett och egen ingång så betalas ytterligare en lägenhetsavgift. Det spelar ingen roll om bostadsenheten används av hushållet eller hyrs ut.


Flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet. Exempelvis ett hyreshus med sju lägenheter betalar sju lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, som inte är avsedda för bostadsändamål, beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en bostadsenhetsavgift. Denna avgift finns enbart i anläggningsavgiften.

Exempelavgifter per kommun

Här kan du se exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla inom kommunens verksamhetsområde. Om du vill ha ett exakt svar på vad det kostar dig att koppla in kommunalt vatten och avlopp till din fastighet kan du skicka en förfrågan till kontakt@osterlenva.se

Anslutning
Simrishamn
Tomelilla
Vatten, spillvatten & dagvatten
169 079 kr
157 903 kr
Vatten och spillvatten
152 171 kr
142 113 kr
Enbart vatten
87 304 kr
82 530 kr
Enbart spillvatten
116 079 kr
108 805 kr