uppdaterat lördag 31 jul kl 09.34 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar dagtid
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Bevattningsförbud

Simrishamn
2021-06-14 08:33 -

Från och med 14:e juni råder bevattningsförbud i Simrishamns kommun, med undantag i Simrishamns tätort. Detta innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas till mat, dryck och personlig hygien. Vi uppmanar kunder i Simrishamns tätort att vara sparsamma med vattnet. Gå in under "vanliga frågor" här på hemsidan för att läsa mer om bevattningsförbud.

Lägre vattentryck i Ravlunda, Vitaby och Havängs sommarby

Simrishamn - Ravlunda, Vitaby och Havängs sommarby

På grund av vattenläckan kommer det vara sämre vattentryck i och kring Ravlunda, Vitaby och Havängs sommarby. Vattentrycket kommer att variera under hela helgen. 


 


Dricksvattnet i Smedstorp

Tomelilla - Smedstorp

Smedstorps vattenverk har genomgått en total ombyggnad med en ny reningsteknik som ska minska mängden nitrat i dricksvattnet. Den nya reningstekniken påverkar även andra kemiska parametrar i vattnet. I Smedstorp finns nu ett så kallat mjukt vatten med en hårdhet runt ungefär 4 tyska grader, dH˚. För att jämföra så låg hårdheten tidigare på 14 dH˚. Förändringen kan märkas genom att det till exempel inte blir lika mycket kalkavlagringar på disk eller i vattenkokare. Mängden diskmedel eller tvättmedel är kopplat till vattnets hårdhet och du behöver därför inte samma mängder nu utan du kan dra ner på både diskmedel och tvättmedel, följ anvisningarna på förpackningarna. Om ni har ett avhärdningsfilter kan inställningarna behöva justeras.

Eventuell vattenläcka i Vitaby, Ravlunda och Havängs sommarby

Simrishamn - Norra delen av kommunen

Österlen VA har sett en ökad förbrukning av vatten i och kring Vitaby, Ravlunda och Havängs sommarby. Vi ber fastighetsägare i området att kontrollera sina VA-anläggningar för eventuell vattenläcka.

Om du hör ett susande ljud kan det vara ett tecken på en vattenläcka.Vattenavstänging på Norreplansgatan i Tomelilla

Tomelilla
2021-08-02 08:00 -

På grund av ett underhållsarbete stänger Österlen VA av vattnet för boende på Norreplansgatan i Tomelilla, på måndag den 2/8, klockan 08.00. Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. Vi beklagar besväret.

Vad är du på jakt efter?

Avgifter

Vi behöver ta ut vissa avgifter för att kunna se till att du alltid har rent vatten i kranen och att ditt spillvatten blir omhändertaget på ett säkert sätt.

De VA-avgifter du betalar går direkt till våra kostnader för kommunalt vatten och avlopp. Vår VA-verksamhet får inte gå med vinst, alltså är avgifterna uträknade för att täcka de årliga kostnaderna vi har för drift och underhåll.

Varför är avgifterna olika mellan kommuner?

Varje kommun tar beslut om sina avgifter. Därför varierar avgifterna utifrån de förutsättningar som din kommun har. I Simrishamn finns en högre andel fritidsboenden som inte använder vatten året runt och då behöver den fasta avgiften vara högre än den rörliga för att täcka kostnaderna. Tomelilla kommun har valt att ha en högre del rörlig avgift. Längst ner på sidan hittar ni respektive kommuns VA-taxa.

Kan pengar jag betalar där jag bor användas i den andra kommunen?

Nej, enligt lagen om allmänna vattentjänster får avgifterna du betalar i en kommun endast användas där. I samarbetet mellan Tomelilla och Simrishamn som Österlen VA tar hand om finns en del gemensamma kostnader som vi måste täcka. Det gör vi genom att dela upp kostnaderna baserat på hur många abonnenter som finns i respektive kommun för att fördela våra medel rättvist mellan kommunerna.

Brukningsavgifter per kommun

Avgifterna du betalar består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift som baseras på hur mycket vatten du använder.

Fast avgift  /år*
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
3 431 kr
1 583 kr
Enbart spillvatten
3 431 kr
2 338 kr
Vatten och spillvatten
4 575 kr
3 896 kr

*Fast avgift avser en normalvilla

Rörlig avgift  /
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
15.82 kr
15.45 kr
Enbart spillvatten
15.82 kr
23.18 kr
Vatten och spillvatten
21.09 kr
38.63 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften blir olika beroende på vilken slags fastighet du ska ansluta och om den ligger i kommunens verksamhetsområde eller inte. Om du köper ett hus som redan är anslutet till kommunalt vatten och avlopp betalar du ingen ny anläggningsavgift. Om du däremot skulle bygga ut eller göra större förändringar i din fastighet kan du behöva betala en tillkommande avgift.

Exempelavgifter per kommun

Här kan du se exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla inom kommunens verksamhetsområde. Om du vill ha ett exakt svar på vad det kostar dig att koppla in kommunalt vatten och avlopp till din fastighet kan du skicka en förfrågan till kontakt@osterlenva.se

Anslutning
Simrishamn
Tomelilla
Vatten, spillvatten & dagvatten
158 017 kr
154 903 kr
Vatten och spillvatten
142 215 kr
138 413 kr
Enbart vatten
81 592 kr
80 961 kr
Enbart spillvatten
108 485 kr
106 738 kr