uppdaterat torsdag 23 maj

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85
1

Begränsad framkomlighet i Gröstorp, 22/5-24/5

På grund av ett ledningsarbete från 2024-05-22 till 2024-05-26 kommer det vara begränsad framkomlighet och vissa tider kommer vägen vara helt avstängd vid Impevägen 11 i Gröstorp .

De boende på Imepvägen 11-22 ombeds köra ut sina bilar och parkera dem på annan plats under tiden arbetet pågår.

För att kunna utföra ledningsarbetet kommer det att behövas sprängas. Tiden för sprängningen är inte satt än. Mest troligt kommer det att ske under torsdagen eller fredagen.

Tack för din förståelse.


Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.

https://osterlenva.se/kundservice

Simrishamn kundtjänst
2

Begränsad framkomlighet i Vik

Ledningar för dricksvatten och spillvatten ska bytas ut på och omkring Norra Äppelrosvägen och trafiken behöver därför ledas om under veckorna 19-25. Under projektet kommer vi att behöva stänga av vattnet tillfälligt. Mer information kommer när vi vet exakt tidplan för avstängningen. Arbetet utförs av Svevia.


Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.

https://osterlenva.se/kundservice

Simrishamn kundtjänst

Halvvägs mot vatten från Ystads kommun

Arbetet med ledningen som ska koppla samman dricksvattennätet i Simrishamns kommun med Ystads kommuns har nu kommit halvvägs. När vatten från Ystad börjar levereras kan kunderna förvänta sig ett mjukare vatten i tillräckliga mängder året runt.

Påkoppling av ledningen från Ystad sker enligt plan hösten 2023 och därefter ska en grundlig provtagning göras för att se till att vattnet håller rätt kvalitet. Då kan kunderna förvänta sig en mjukare kvalitet eftersom det blandas upp med vatten från Glemmingebro, som är medelhårt.

Det nya vattnet kommer att distribueras till kunder som är anslutna till det kommunala ledningsnätet i Borrby, Sandby, Östra Hoby, Skillinge, Örnahusen och hela kuststräckan mot kommungränsen vid Mälarhusen.

– Vattnet kommer att hålla en mer stabil kvalitet efter påkoppling av vatten från Ystad. Tidigare har vi ibland behövt hämta grundvatten från flera mindre vattenverk i kommunen, när vattenförbrukningen varit hög vilket har påverkat vattenkvaliteten som då blivit hårdare och med mer sulfat, säger Jessica Lerstorp, verksamhetsansvarig för dricksvatten på Österlen VA.

Trygg försörjning även på sommaren

Arbetet är en del i den långsiktiga målsättningen att komplettera dricksvattenförsörjningen i Simrishamns kommun med vatten från grannkommuner. Projektet ska enligt plan slutföras under hösten 2023 vilket innebär att förutsättningarna är goda för att ett bevattningsförbud inte kommer att krävas 2024.

– Ledningsnätet är dimensionerat för normal hushållsförbrukning, men när befolkningen ökar under sommarhalvåret och förbrukningsmönstret ändras blir trycket på våra anläggningar så högt att vi ibland måste utfärda bevattningsförbud. Men om alla hjälps åt att använda vattnet smart så går det att undvika även innan kapacitetsökningen som vattnet från Ystad innebär, säger Johan Persson, vd på Österlen VA.

Aktuellt