uppdaterat måndag 15 juli

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga driftstörningar för tillfället...

Avloppsledning mellan Tommarp och Bjärsjö renoveras

Under sommaren och hösten pågår ett större ledningsarbete längs väg 11 mellan Tommarp och Bjärsjö samt inne i Järrestad och Bjärsjö. Det är en stor avloppsledning som ska förnyas genom så kallad relining.

Målet är att minska de mängder vatten som tränger in i ledningen. Den befintliga ledningen är, precis som många andra, i dåligt skick vilket innebär att stora mängder vatten som inte behöver renas, pumpas runt i systemet helt i onödan. Det förekommer även till viss del utläckage, vilket kan påverka mark och miljö i området samt närliggande Tommarpsån.

– Det är resursslöseri och därför måste vi öka reinvesteringstakten markant på kommunens anläggningar och ledningar. Stora delar har passerat sin tekniska livslängd redan. Österlen VA tänker långsiktigt och arbetar kontinuerligt med utbyte och förnyelse av viktiga överföringsledningar i både Tomelilla och Simrishamns kommun. Om inte dessa fungerar finns det en risk att vissa områden utanför tätorten till sist riskerar få problem i VA-försörjningen, säger Anand Andersson, gruppchef på Österlen VA.

Relining innebär att ledningen lagas inifrån med hjälp av en ny ledning som förs in i den gamla. Det är både tidsbesparande, kostnadseffektivt och bra för miljön jämfört med vanlig grävning.

– Det är inte användbart överallt men där vi kan nyttja oss av tekniken så gör vi det. Tekniken innebär att den nya ledningen förs in via befintliga brunnar. En annan positiv effekt är att vi kan plocka bort många gamla brunnar och därmed även minska på den periodiska tillsynen. När arbetet är klart så kan vi garantera en ny livslängd på 100 år, säger Anand Andersson.

Arbetet kommer inte att innebära några störningar på vatten eller avlopp hos kunder i området och väg 11 kommer att vara fullt framkomlig under hela projektet.

Aktuellt