uppdaterat måndag 18 okt kl 13.22 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar dagtid
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Renspolning av vattenledningsnätet

Simrishamn - Simrishamn
2021-10-11 07:43 - 2021-12-30 08:43

Svapipe AB kommer under oktober månad till december månad att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Simrishamns centrum på uppdrag av Österlen VA. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas under v.41 och pågå till v.50. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Spolning av spillvattenledning i Östra Ingelstad

Tomelilla - Östra Ingelstad
2021-10-19 05:30 - 2021-10-19 14:00

På tisdag den 19/10, från klockan 07:30 kommer vi att spola och filma spillvattenledningen i delar av Östra Ingelstad. Vänligen stäng alla toalettsitsar och lägg eventuellt en handduk eller liknande över andra vattenlås. Vid spolning kan vatten i fastighetens vattenlås dras ur och orsaka dålig lukt. Vatten som eventuellt kommer upp är endast från fastighetens egna vattenlås och inte från kommunens huvudledningar. Vi beklagar besväret. osterlenva.se

Spolning av spillvattenledning Industriombyn

Industribyn (Hannelundsgatan, Sälshögsvägen)
2021-10-15 07:00 - 2021-10-15 14:00

Idag fredag den 15/10, med start klockan 09 kommer vi att  spola spillvattenledningen på delar av Industribyn (Hannelundsgatan, Sälshögsvägen). Vänligen stäng alla toalettsitsar och lägg eventuellt en handduk eller liknande över andra vattenlås. Vid spolning kan vatten i fastighetens vattenlås dras ur och orsaka dålig lukt. Vatten som eventuellt kommer upp är endast från fastighetens egna vattenlås och inte från kommunens huvudledningar. Vi beklagar besväret.

Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice.

Vad är du på jakt efter?

Vatten för framtiden

En naturlig urkraft

Vi skulle kunna säga att naturen har gjort jobbet åt oss. Marken och atmosfären har alltid burit på svaren kring hur vi bör ta hand om vårt vatten. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste luta oss närmre naturen....

Avlopp

Kvalitetskontroller av ditt vatten

Vatten
Digital mätare

Vi byter ut alla mätare successivt