uppdaterat onsdag 14 apr kl 09.49 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar dagtid
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-67 90 80
040-67 90 85

Vattenavstängning i Gärsnäs

Simrishamn - Malmövägen
- 2021-04-14 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Malmövägen i Gärsnäs stänger vi av vattnet för boende på Malmövägen 23-36 den 14/4 kl. 08:00 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 


Vattenavstängning i Haväng den 14/4

Simrishamn - Havängs sommarby
- 2021-04-14 16:00

På grund av ett ledningsarbete på Spitsalundsvägen i Havängs sommarby stänger vi av vattnet för boende på Spitsalundsvägen och Klammersbäcksvägen 22 den 14/4 kl. 12:30 till 16:00. 

Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. 

Spisalundsvägen kommer även att vara avstängd under hela dagen på grund av detta arbete. 

Information om vår SMS-tjänst finn under Kundservice. 

Ökad vattenförbrukning

Simrishamn - Havängs sommarby och Ravlunda

Vi har sett en ökad förbrukning av vatten i och kring Havängs sommarby och Ravlunda by. Vi ber fastighetsägare i området att kontrollera sina VA-anläggningar för eventuell vattenläcka.

Var uppmärksam på susande ljud i vattenledningar. Du ska meddela om du upplever sänkt vattentryck. Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.

SMS har skickats till boende i området. Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 

Vägavstängning vecka 9-16

Simrishamn - Kyhlsvägen, Skillinge

På grund av ett större VA-arbete kommer Kyhlsvägen i Skillinge vara avstäng från och med v 9 till och med v 16.Under arbetets gång kan det förekomma tillfälliga avbrott i vattentillförseln för boende på Kyhlsvägen 3, 5, 7. 

Provning av huvudventiler

Simrishamnns stad
2021-01-01 12:44 - 2021-05-31 12:45

Under vintern och våren 2021 kommer Österlen VA att kontrollera att samtliga huvudventiler fungerar i Simrishamns stad. När detta arbetet utförs kan de boende tillfälligt märka att dricksvattnet försvinner, ett lägre vattentryck eller att dricksvattnet kan vara något missfärgat.


Under veckorna 7-11 kommer området mellan Christan IV's väg, Tumatorpsvägen Storgatan, Stortorget och järnvägen att påverkas av tillfälliga avbrott i vattentillförseln. 

Information har skickats i SMS till de som berörs av arbetet. Information om vår SMS-tjänst finns under Kundservice. 

Vad är du på jakt efter?

Vatten för framtiden

En naturlig urkraft

Vi skulle kunna säga att naturen har gjort jobbet åt oss. Marken och atmosfären har alltid burit på svaren kring hur vi bör ta hand om vårt vatten. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste luta oss närmre naturen....

Avlopp

Kvalitetskontroller av ditt vatten

Vatten
Digital mätare

Vi byter ut alla mätare successivt